top of page
ממוקמים בצפון ונותנים שירות בכל הארץ
השירות שלנו
ייעוץ

פרויקטים מורכבים או פשוטים ככל שיהיו, אנחנו תמיד מתחילים בייעוץ מקצועי שבו אנחנו מכוונים אתכם בתהליכי העבודה.

פגישת הייעוץ נועדה לתת לכם פתרון מתאים לדרישות המערכת והתאמתה למבנה,

חיסכון בזמן ומזומן.

תכנון

שלב התכנון הוא אחד השלבים החשובים ביותר. התכנון כולל:

• את כל דרישות התקן והוראות התקנה עד אחרון הפרטים.

• שרטוטים מפורטים של כל סוגי המערכות כגון:

  מערכות רטובות, יבשות, הפעלה מוקדמת, הצפה, קצף, ערפל ועוד.

• חישובים הידראולים אשר קובעים את דרישות המערכת לכמויות מים ולחצים

• פרטי מערכת על כל חלקיה כולל משאבות ומיכלי מים באם נדרשים.

• תיקי תכנון הכוללים את כל הנתונים הנדרשים ממערכת זו.

• כתב כמויות ומפרט טכני על כל חלקיו.

• התכנונים מבוצעים באמצעות תוכנות המחשב המתקדמות ביותר

  (Hydracad, Hydracalc, AutoCAD, Revit, Navisworks)

התקנה

שלב ההתקנה הוא למעשה הקמת המערכת במבנה על פי הוראות התכנון,

התאמת לוח זמנים נכון לכל מבנה וצרכיו,

לרבות התקנת מערכות בלילה והתאמת ההתקנה לתנאי השטח.

כחברה מנוסה אנו נדאג שכל המערכת תותקן לפי הוראות התקן ואשר מדגישות להשתמש בחומרים תקניים המיועדים למערכות כיבוי אש בלבד.

התקנת המערכת תתבצע רק לאחר שהתוכניות אושרו במכון התקנים או כל מעבדה מאושרת.

ניהול הפרויקט

אנו רואים חשיבות גדולה באחריות המונחת על כתפו של

המנהל שמריץ את הפרויקט, עמידה בזמנים, תאום קבלנים במערכות שונות במבנה

ואחריות מלאה על המערכת המותקנת עד בוא אישור מעבדה מאושרת בחוק.

פיקוח על הפרויקט

כמי שפיקח על פרויקטים רבים בהצלחה מהלך הפיקוח חשוב מאוד תוך הקפדה על איכות וטיב הפרויקט. אני שם דגש להיות עם האצבע על הדופק ומוודא שהכל מתנהל כשורה, לפי לוחות הזמנים והתקן.

רישום ליקויים ודוחות ושליחתם לאחראים בשטח.

בישראל או בארה"ב חברתנו -עם צוות מקצועי ובעל ניסיון רב בכל סוגי המערכות ובניהול מושכל של כל מערך הזמנים, הזמנת החומרים ותפעול העובדים.

אנו מנהלים תקשורת ישירה מול הלקוחות על מנת לעמוד בכל היעדים שנקבעו  ובתקציב ולוחות הזמנים שהוקצו.

טלפון נייד :    054-4486510
טלפון משרד:  04-6569661
פקס:           153544486510 
תא דואר 118 בן עמי, מיקוד 2280900
 
bottom of page